زبان هفتم - فنائی سلام این وبلاگ را برای معلمان و دانش آموزان عزیز و علاقمندان به زبان راه اندازی کرده ام،امیدوارم مطالب آموزنده باشد.منتظر نظرات شما هستم.برای سلامتی و فرج هر چه زودتر امام زمان صلــــــوات http://englishgroup.mihanblog.com 2018-05-26T12:32:04+01:00 text/html 2017-12-06T19:39:35+01:00 englishgroup.mihanblog.com فنائی داستان پادشاه حیوانات(صوتی و تصویری) http://englishgroup.mihanblog.com/post/208 <div><br></div><div><b><font size="4">The bird king</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8313618292/audio_normal.mp3.html" target="" title="">&nbsp;Mp3</a><a href="http://s9.picofile.com/file/8313620126/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3.MP4.html" target="" title=""><img src="https://zabanshenas.com/the-bird-king/images/birds.svg"></a></div> text/html 2017-12-06T19:14:07+01:00 englishgroup.mihanblog.com فنائی سوالات نوبت اول و دوم هر سه پایه http://englishgroup.mihanblog.com/post/207 <b><font size="2">سوالات سه پایه ی هفتم هشتم و نهم</font></b><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8313617592/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%B1_%D8%AF%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA.rar.html" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8105646626/9%D8%BA%D8%BA.gif"></a></div> text/html 2016-06-26T10:04:55+01:00 englishgroup.mihanblog.com فنائی قدر و امام علی علیه اسلام http://englishgroup.mihanblog.com/post/206 <div><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام بر همه ی شیعیان آن حضرت تسلیت باد.&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://www.dailysun.ir/wp-content/uploads/2015/06/images1-4.jpg"></div> text/html 2016-06-26T10:04:55+01:00 englishgroup.mihanblog.com فنائی کلیپ مردم جهان صبحانه چه می خورند http://englishgroup.mihanblog.com/post/205 <div><br></div><div><b><font size="2">what does the world eat for breakfast</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://s8.picofile.com/file/8313615600/What_do" target="" title="">&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="http://s6.picofile.com/file/8247901292/breakfast.PNG"></a></div> text/html 2016-06-26T10:04:55+01:00 englishgroup.mihanblog.com فنائی داستان بالشت سخنگو(صوتی) http://englishgroup.mihanblog.com/post/204 <div><br></div><div><br></div><div><b><font size="3">The pillow fairy</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></b><a href="http://s9.picofile.com/file/8313647276/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3.MP3.html" target="" title=""><b><font size="3">&nbsp;</font></b><img src="https://zabanshenas.com/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%DB%8C/images/pillow.jpg"></a></div> text/html 2016-03-14T10:51:12+01:00 englishgroup.mihanblog.com فنائی پیک نوروزی سال نهم http://englishgroup.mihanblog.com/post/198 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">پیک نوروزی سال نهم</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://s7.picofile.com/file/8243304884/9_www_ganjedu_ir.rar.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8105646626/9%D8%BA%D8%BA.gif"></a></p> text/html 2016-01-30T15:19:14+01:00 englishgroup.mihanblog.com فنائی گزارش کامل کارگاه دکتر بهروز بختیاری http://englishgroup.mihanblog.com/post/197 <p align="center" style="text-align: center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">کارگاه آموزش گرامر، شیوه های سنتی و نوین</span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، روز</span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><b><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b></span><strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">چهارشنبه 94/</span></strong><strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">1</span></strong><strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">0/30</span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>،در سازمان پژوهش و برنامه ریزی</span></strong><strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> آموزشی با تدریس</span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><b><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b></span><strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">دکتر بهروز محمودی بختیاری</span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><b><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b></span><strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">و پاسخ به سوالات توسط</span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">دکتر علوی مقدم و دکتر خیرآبادی</span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><b><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b></span><strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">برگزار گردید.در این</span></strong><strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">کارگاه سرگروه ها</span></strong><strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> و دبیران مناطق تهران،شهرستانهای تهران و استان البرز حضور داشتند.</span></strong></p><span dir="RTL"></span><p align="center" style="text-align: center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8236166334/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C.rar.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8105646626/9%D8%BA%D8%BA.gif"></a></p><p align="center" style="text-align: center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img src="http://eng-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=190"></p> text/html 2016-01-26T16:52:31+01:00 englishgroup.mihanblog.com فنائی نمونه سوال نوبت اول هر سه پایه http://englishgroup.mihanblog.com/post/196 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">نمونه سوال نوبت اول&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://s6.picofile.com/file/8235472584/p1.pdf.html" target="_blank" title="">پایه هفتم</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://s7.picofile.com/file/8235483542/prospect_1_term_1.pdf.html" target="_blank" title="">&nbsp; پایه هفتم &nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://s7.picofile.com/file/8235485900/p7.pdf.html" target="_blank" title="">&nbsp; پایه هفتم</a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://s7.picofile.com/file/8235472942/p2.pdf.html" target="_blank" title="">پایه هشتم</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="RTL">&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://s7.picofile.com/file/8235486392/p8.pdf.html" target="_blank" title="">پایه هشتم</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://s6.picofile.com/file/8235486942/Grade8.rar.html" target="_blank" title="">فایل صوتی</a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://s6.picofile.com/file/8235473018/p3.pdf.html" target="_blank" title="">پایه نهم</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://s7.picofile.com/file/8235482850/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%87%D9%85_%D8%AA%D8%B1%D9%85_%DB%8C%DA%A9.pdf.html" target="_blank" title="">پایه نهم&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="RTL">&nbsp;&nbsp;<a href="http://s6.picofile.com/file/8235487100/p9.pdf.html" target="_blank" title="">&nbsp;پایه نهم</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://s7.picofile.com/file/8235487526/Grade9.rar.html" target="_blank" title="">&nbsp; &nbsp; فایل صوتی &nbsp; &nbsp;</a></p><a href="http://s7.picofile.com/file/8235487526/Grade9.rar.html" target="_blank" title=""></a><p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://s7.picofile.com/file/8235487526/Grade9.rar.html" target="_blank" title=""></a></p><a href="http://s7.picofile.com/file/8235487526/Grade9.rar.html" target="_blank" title=""><p class="MsoNormal" dir="RTL"></p></a> text/html 2015-11-30T17:56:42+01:00 englishgroup.mihanblog.com فنائی کتاب ورق زن درس سوم http://englishgroup.mihanblog.com/post/195 <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><a href="http://s3.picofile.com/file/8225641234/F_BookP3L03.rar.html" target="_blank" title="">دانلود</a>&nbsp;کتاب ورق زن درس سوم&nbsp;</span> text/html 2015-11-30T17:40:38+01:00 englishgroup.mihanblog.com فنائی آزمون شنیداری میان ترم http://englishgroup.mihanblog.com/post/194 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><a href="http://s3.picofile.com/file/8225636292/Listening_test_p3.rar.html" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">دانلود</a>&nbsp;آزمون شنیداری میان ترم&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><a href="http://s6.picofile.com/file/8225635934/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%85.rar.html" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">دانلود</a>&nbsp;آزمون میان ترم کتبی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><a href="http://s6.picofile.com/file/8225642034/grade_9_lesson_2_2_.rar.html" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">دانلود</a>&nbsp;آزمون کتبی درس دوم</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2015-11-23T16:33:26+01:00 englishgroup.mihanblog.com فنائی کاربرگ vocab و آزمون http://englishgroup.mihanblog.com/post/193 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://s6.picofile.com/file/8224370176/English_vocabulary_Test1_2_3.rar.html" target="_blank" title="">دانلود</a>&nbsp;&nbsp;<span style="font-family: 'B Mitra'; font-size: 18.6667px;">تمرین لغات برای درسهای یک و دو سه</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://s3.picofile.com/file/8224370942/lesson_3_p3.rar.html" target="_blank" title="">دانلود</a>&nbsp;&nbsp;<span style="font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt;">کاربرگ پیدا کردن اشکالات گرامری</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://s6.picofile.com/file/8224371000/lesson_two_grade_9.rar.html" target="_blank" title="">دانلود</a>&nbsp;&nbsp;<span style="font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt;">آزمون درس دوم</span></p> text/html 2015-11-08T16:05:50+01:00 englishgroup.mihanblog.com فنائی آزمون Spelling درس اول http://englishgroup.mihanblog.com/post/192 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;">Spelling</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">درس اول با تشکر از آقای امیر نوریجانی انجمن زبان<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://s6.picofile.com/file/8221689042/Text_lesson_one_p3.rar.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8105646626/9%D8%BA%D8%BA.gif"></a></p> text/html 2015-11-03T16:55:01+01:00 englishgroup.mihanblog.com فنائی کتاب ورق زن درس دوم http://englishgroup.mihanblog.com/post/191 <div><span style="font-family: 'B Mitra'; font-size: 18.6667px;">کتاب ورق زن صوتی تصویری درس دوم</span></div><div><br></div><div><a href="http://s3.picofile.com/file/8220768742/F_BookP3L02.rar.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8105646626/9%D8%BA%D8%BA.gif"></a></div> text/html 2015-11-03T16:29:55+01:00 englishgroup.mihanblog.com فنائی کلیپ هایی در رابطه با سال نهم http://englishgroup.mihanblog.com/post/190 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://s6.picofile.com/file/8235476926/trvel.mp4.html" target="_blank" title="">کلیپ درس دوم</a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">حتمآ این کلیپ جالب رو ببینید در مورد سفر وپرواز با هواپیماست و تعدادی از کلمات و اصطلاحات مربوط در این زمینه</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://s7.picofile.com/file/8235481950/Personality.mp4.html" target="_blank" title="">کلیپ درس اول</a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://s6.picofile.com/file/8236171992/Irregular_Verbs_prospect123_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84.rar.html" target="_blank" title="">کلیپ جذاب آموزش افعال بی قاعده&nbsp;</a></p> text/html 2015-10-29T12:01:11+01:00 englishgroup.mihanblog.com فنائی کاربرگ درس دوم و یک پی دی اف http://englishgroup.mihanblog.com/post/189 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">چند کاربرگ برای درس دوم</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://s3.picofile.com/file/8219832576/Travelling_Worksheets.zip.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8105646626/9%D8%BA%D8%BA.gif"></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><a href="http://s7.picofile.com/file/8235483968/grade_9_lesson_2_2_.pdf.html" target="_blank" title="">&nbsp;سوال درس دوم</a></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://s7.picofile.com/file/8236180918/con_tuesday_spring_2011airport_bus_hotel.rar.html" target="_blank" title="">at the airport (pdf</a></p>